Over ons

Over Optiek Verschooten

Bij Optiek Verschooten komen service en kwaliteit op de eerste plaats. Wij geven u geduldig raad en beantwoorden uw vraag met een oplossing op maat van uw probleem, uw persoonlijkheid en uw budget. Bij ons vindt u alle grote merken. Wij bieden u ook een groot assortiment zonnebrillen en accessoires.

Afhankelijk van de vorm van uw gezicht gaan we op zoek naar een bijpassend montuur.

U heeft uw keuze gemaakt maar bent nog niet helemaal zeker? Geen probleem. Als de tijd het toelaat, tonen wij u aan de hand van de Activisu-spiegel hoe u met uw toekomstige bril voor de dag komt. Niet enkel het montuur maar ook de glazen en eventuele tint van de glazen worden met dit systeem gesimuleerd.

In ons atelier slijpen wij op vakkundige wijze uw glazen en monteren ze zeer nauwkeurig in het door u gekozen montuur. De montage is nl. uiterst belangrijk om u een scherp en comfortabel zicht te garanderen.

Bij het afhalen van uw nieuwe bril, controleren wij of uw bril juist staat. Is dit niet het geval dan worden de veren en de neussteuntjes nog aangepast. Zo bent u verzekerd van een optimaal en comfortabel zicht.

Kunt u om één of andere reden geen bril dragen dan zijn ons assortiment contactlenzen voor u misschien de oplossing.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten in onze winkel.

Patrick en Nora Verschooten

Openingsuren en contactgegevens

  • Maandag en zondag: Gesloten
  • Dinsdag tot en met vrijdag: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 18:30
  • Zaterdag: 09:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00

Je kan ons tijdens de openingsuren telefonisch bereiken op 015/55.18.36

Je kan ons ook per mail bereiken via volgend mail-adres : patrick [punt] verschooten [ad] telenet [punt] be.

Ontdek alle onze laatste nieuwtjes en meer op onze Facebookpagina.

Privacyverklaring (Beknopt)

Uw persoonsgegevens worden door Optiek Verschooten BVBA, Putsesteenweg 33, 2800 Mechelen, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op  optiek [punt] verschooten [ad] telenet [punt] be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder.

Privacyverklaring (Uitgebreid)

Optiek Verschooten BVBA, Putsesteenweg 33, 2800 Mechelen, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Patrick Verschooten via volgend e-mailadres : optiek [punt] verschooten [ad] telenet [punt] be.

Verwerkingsdoeleinden

Optiek Verschooten verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), en (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Optiek Verschooten verbonden zijn of met enige andere partner van Optiek Verschooten;

Optiek Verschooten garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).